Точеная мебельная ножка MN-145 100мм

450,00
р.
с креплением под лак
https://www.stavros.ru/products/mebelnye-nozhki/tochenaya-mebelnaya-nozhka-mn-145